Hea tahte kokkulepe

Hea tahte kokkuleppega liitunud ettevõtted annavad endast parima, et kavandada enda tegevused keskkonda säästval ja taastaval moel. Kokkuleppega liitunud ettevõte:

 • hoiab end kursis kestliku arengu trendidega ja rakendab neid vastavalt võimalustele;
 • järgib võimaluste piires ringmajanduse põhimõtteid;
 • viib töötajad kurssi ettevõtte kestlike eesmärkidega, et neid rakendataks ettevõtte siseselt ühtselt ja järjepidevalt;
 • annab kliendile teada peamistest kestlikest tegevustest, lihtsustades seega keskkonnateadlike valikute tegemist;
 • pöörab tähelepanu tarneahelale ja eelistab võimalusel kohalikku toodangut;
 • optimeerib ressursikasutust (nt elektri- ja veetarbimise vähendamine, tooraine maksimaalne kasutus ja taaskasutatava/koduskasutatava pakendi kasutamine);
 • on sotsiaalselt vastutustundlik ja pakub kollektiivile õiglasi ja võrdseid tingimusi;
 • sündmuste korraldamisel lähtub keskkonnahoidlike sündmuste juhendist;
 • võimaldab külastajal rakendada tema kestlike harjumusi (nt jäätmete sorteerimine, tarbimise vähendamine, taimsed valikud menüüs);
 • järgib ülemaailmseid säästva arengu eesmärke;
 • annab endast parima, et kestlike tegevuste hulk ajas kasvaks.

Kokkuleppega liitunud ettevõtted:

Kokkuleppega liitumiseks saata vabas vormis sooviavaldus:

Daisy Estam
Kestlikkuse suunajuht
daisy.estam@viljandimaa.ee