Pärandilinn Viljandi

Pärandilinna Viljandi kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku käsitöö- ja rahvakunstilinnade kategoorias.

Viljandi kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku alates 2019. aastast. Võrgustik hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö-  ja rahvakunstilinnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunstilinnad ja muusikalinnad.

Eestist kuuluvad loovlinnade võrgustikku Tartu kirjanduslinnade kategoorias ning Viljandi käsitöö- ja rahvakunstilinnade kategoorias. 

Viljandi kui UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna eesmärgid ning tegevussuunad

Loovlinna väärtused lähtuvad jätkusuutlikkuse põhimõtetest:

  • jätkusuutlik kultuuripärand 
  • jätkusuutlik kogukond
  • jätkusuutlik keskkond

Viljandisse on koondunud mitu üle-eestilise mõjuga kultuuripärandit hoidvat, uurivat ja arendavat asutust, siin toimuvad rahvusvahelised pärandit tutvustavad sündmused. Selle loogiliseks jätkuks omistati Viljandile 2019. aastal UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna staatus. Loovlinnaks olemine võimaldab näidata laiemale avalikkusele meie pärandis peituvaid väärtusi ja tutvustada viise, kuidas need saaks aidata kaasa igapäevase elu rikastamisele nii kultuurilises, sotsiaalses kui ka majanduslikus vaates. Loovlinna tegevuste rakendamine toimub siinsete kultuuriorganisatsioonide, haridusasutuste ja linnavalitsuse koostöös. Eestvedaja rolli on endale võtnud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, mis koondab kõigi asutuste esindajad ja vabatahtlikud loovlinna toimkonda. Toimkond on sõnastanud Viljandi kui käsitöö ja rahvakunsti loovlinna olulisemad eesmärgid:

1) kultuuripärand on jätkusuutlik, ligipääsetav, tuntud ja inspireeriv loomeallikas üksikisikutele ja kogukondadele;

2) kultuuripärandiga lõimitud loovtegevustesse on arvestavalt kaasatud lapsed, noored ja sotsiaalselt haavatavad grupid;

3) Viljandi on rahvakultuuri professionaalsete loojate, uurijate ja ettevõtjate keskus;

4) Viljandi on rahvusvaheliselt tunnustatud koostööpartner ja päranditurismi sihtkoht.