Paala järv. Foto: Silver Tõnisson

Paala järves on ujumine keelatud

Viljandi Linnavalitsusele jõudis info, et Paala järvest võetud veeproovide tulemused keelavad järvevees ujumise. Suplusvee analüüside kohaselt ei vasta vesi sotsiaalministri 03.10.2019 määrusega nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Paala järve veest leiti soole enterokokke, mille koguseks hinnati 180 PMÜ/100 ml, supluskõlbliku vee lubatud piirsisaldus on kuni 100 PMÜ/100 ml. Analüüsi tulemus viitab, et tegemist on fekaalse reostusega, mille põhjuseks võib olla suurenenud sademete hulk, mis on soodustanud bakterite suubumist veekogusse. Vee kordusproov võetakse homme, 11. juulil. Uute tulemuste selgumiseni lehvib rannas punane lipp ning vees viibimine on keelatud.

Teate koostas:

Seila Peek
Kommunikatsioonijuht
Viljandi Linnavalitsus
+372 522 9420
seila.peek@viljandi.ee