Skola un universitāte

Izglītība Vīlandē

Vīlandē darbojas trīs pamatskolas un skola bērniem ar īpašajām vajadzībām. Vidusskolas līmeņa apmācība notiek Vīlandes ģimnāzijā, kas ir moderna valsts skola. Līdzās tam Vīlandē ir pieaugušo ģimnāzija.

Pilsētā tiek piedāvāta augstākā līmeņa interešu izglītība mākslas, mūzikas, sporta un interešu skolā.

Turklāt pilsētā darbojas arī divas privātskolas.

Nedaudz ārpus Vīlandes, Vana-Veidu ciematā, darbojas Vīlandes Profesionālās apmācības centrs, kur tiek nodrošināta apmācība dažādu nozaru augstākās klases speciālistiem.

Pilsētas stipendijas

Vīlandes pilsēta novērtē savus jauniešus, tāpēc ir iespējams pieteikties uz vairākām pilsētas domes stipendijām.

Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmija

TU Vīlandes Kultūras akadēmija sniedz augstāko izglītību vairāk nekā 700 studentiem četrās fakultātēs. Akadēmijā ir iespējams iegūt profesionālo augstāko izglītību, kā arī bakalaura un maģistra grādu. Akadēmija ir pilsētai būtisks partneris dažādu pasākumu organizēšanā un viesu uzņemšanā. Turklāt daudzi studentu pasākumi bagātina pilsētas kultūras dzīvi cauru gadu.