UNESCO pärandilinn

 

 

 

Viljandi kui UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna eesmärgid ning tegevussuunad Loovlinna väärtused lähtuvad jätkusuutlikkuse põhimõtetest:

jätkusuutlik kultuuripärand

jätkusuutlik kogukond

jätkusuutlik keskkond

 

Viljandisse on koondunud mitu üle-eestilise mõjuga kultuuripärandit hoidvat, uurivat ja arendavat asutust, siin toimuvad rahvusvahelised pärandit tutvustavad sündmused. Selle loogiliseks jätkuks omistati Viljandile 2019. aastal UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna staatus. Loovlinnaks olemine võimaldab näidata laiemale avalikkusele meie pärandis peituvaid väärtusi ja tutvustada viise, kuidas need saaks aidata kaasa igapäevase elu rikastamisele nii kultuurilises, sotsiaalses kui ka majanduslikus vaates. Loovlinna tegevuste rakendamine toimub siinsete kultuuriorganisatsioonide, haridusasutuste ja linnavalitsuse koostöös.

 

Eestvedaja rolli on endale võtnud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, mis koondab kõigi asutuste esindajad ja vabatahtlikud loovlinna toimkonda. Toimkond on sõnastanud Viljandi kui käsitöö ja rahvakunsti loovlinna olulisemad eesmärgid:

1) kultuuripärand on jätkusuutlik, ligipääsetav, tuntud ja inspireeriv loomeallikas üksikisikutele ja kogukondadele;

2) kultuuripärandiga lõimitud loovtegevustesse on arvestavalt kaasatud lapsed, noored ja sotsiaalselt haavatavad grupid;

3) Viljandi on rahvakultuuri professionaalsete loojate, uurijate ja ettevõtjate keskus;

4) Viljandi on rahvusvaheliselt tunnustatud koostööpartner ja päranditurismi sihtkoht.