Sul on idee?

Ettevõtte alustamisel tuleb appi Viljandimaa Arenduskeskus, kes aitab analüüsida äriideed ning nõustab äriplaani, turundusplaani, ekspordi- ja finantsplaani osas. Samuti aitab arenduskeskus leida äriidee elluviimiseks sobivaid rahastusallikaid, sealhulgas projektitoetusi.

Oma äriideed saad testida ka StartUp Viljandi lehel, mis on mõeldud spetsiaalselt alustavale ettevõtjale ja noortele.

Viljandimaa Loomemajanduskeskus pakub alustavale ettevõtjale mitmekülgse seadmepargiga ja meistritega mehitatud tootearendus- ja tootmiskeskkonda koos ettevõtlusalase koolituse ja individuaalse nõustamisteenustega.

 

Rohkem infot

 

Juba tegutsed?

Viljandimaa Arenduskeskuse tegutseva ettevõtja arengunõustamise peamiseks eesmärgiks on arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena saavutab ettevõtja püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt. Arengunõustamise kaasabil saavutab ettevõte oma arengus kvalitatiivse arenguhüppe. Nõustamisel puudub ajaline piirang.
Eeldatav nõustamise tulemus on see, et ettevõtja on võimeline aasta peale esmakontakti arenduskeskuse konsultandiga maksma vähemalt kahte täiendavat Eesti mediaanpalka võrreldes nõustamiseelse perioodiga

Viljandimaa Loomemajanduskeskuses on tegutseval ettevõtjal on võimalus rentida seadmeid, saada tehnoloogilist tuge oma toodete prototüüpimiseks või väiketirazeerimiseks.

Loomemajandusekeskuse inkubatsiooniprogrammis on toimiv toetuste ja projektide süsteem.

 

Rohkem infot